Lokalne media o działaniach kuratorów w Tychach

Lokalne media o działaniach kuratorów w Tychach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w lokalnym tygodniku „Twoje Tychy” (nr 502) o realizowanym aktualnie pod egidą Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM programie SZANSA. Program ten skierowany jest do tzw. trudnej młodzieży, zagrożonej narkomanią i demoralizacją.

Jak możemy przeczytać na stronie stowarzyszenia AUXILIUM celem programu jest uzyskanie w miarę trwałej zmiany postaw uczestników w zakresie profilaktyki oraz zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających i psychoaktywnych poprzez m.in. aktywne uprawianie sportu, wzrostu wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz produktywnego i akceptowanego społecznie pożytkowania wolnego czasu. Wśród działań merytorycznych, jakie oferuje program są zajęcia sportowe na siłowni, prelekcje na temat problematyki uzależnień i skutków działania środków odurzających na organizm ludzki, poradnictwo i konsultacje kuratorskie oraz udział w zajęciach sportowych personalnego trenera.

Poniżej link do elektronicznego wydania nr 502 tygodnika Twoje Tychy (artykuł znajduje się na 2. stronie).
https://issuu.com/tychy.pl/docs/tt_502