Konferencja w Zawierciu – Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania...

Konferencja w Zawierciu – Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej

Fundacja z Pomysłem, w której zaangażowani są m.in. kuratorzy sądowi, realizuje projekt dot. przeciwdziałania przemocy domowej  „Szanuję – przemocy NIE stosuję”. Projekt składa się z dwóch głównych elementów:

W dniu 23.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu,  ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zaprezentuje spektakl „Gdzie Ona jest?” Członkowie grupy podobnie jak przedstawiciele Fundacji z Pomysłem podzielają przekonanie, że problemu przemocy domowej nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn. Podczas wydarzenia porozmawiamy z uczestnikami o stereotypach dotyczących przemocy domowej, przemocy seksualnej, będziemy także odpisywać Deklarację Niestosowania Przemocy, oraz rozdawać ulotki, które przygotuje Fundacja.

W dniu 26.10.2017r. także w MOK – sala 203 (mała sala kinowa) odbędzie się konferencja pt. „Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wśród prelegentów będą kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. W panelu dyskusyjnym weźmie udział Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – Pan Grzegorz Kozera.

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj (Uwaga – limit miejsc 50!).