Ośrodek Kuratorski ze Słupska rekomenduje zajęcia z Marcinem Prusem

Ośrodek Kuratorski ze Słupska rekomenduje zajęcia z Marcinem Prusem

2853

Na prośbę dra Pawła Kozłowskiego kierownika Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zamieszczamy rekomendacje zajęć prowadzonych przez pana Marcina Prusa – siatkarza, byłego reprezentanta Polski:

Mistrzem Być – (niekończący się) cykl zajęć z Marcinem Prusem w ośrodku kuratorskim w Słupsku

 Młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 – przy Sądzie Rejonowym w Słupsku bierze udział w cyklicznych zajęciach z Marcinem Prusem w ramach programów profilaktycznych  „Sport – moim wyborem” oraz „Mistrzem być” już  od  listopada 2016 r. Spotkania są organizowane przy współpracy z pełnomocniczką Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Panią Jolantą Szachnowską.

Działania Wielokrotnego Reprezentanta Polski w siatkówce są na tyle intrygujące i dają, nie tylko młodzieży, tak pozytywną energię i motywację do kreatywnych działań, że nasza współpraca trwa do dnia dzisiejszego i chcemy się tym z Wami podzielić.

Spotkania z Marcinem Prusem, po nakreśleniu charakterystyki podmiotowej nieletnich, odbywają się w ramach założeń profilaktyki społecznej z zastosowaniem wybranych technik logoterapii. W programie wykorzystywane są eklektyczne metodycznie działania zintegrowane mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, poszukiwanie potencjałów i elementy „treningu motywacyjnego” w podmiotowych planach życiowych młodzieży.

Podczas zajęć grupowych młodzież jest uwrażliwiana na zagrożenia wynikające
z eksperymentowania z alkoholem, narkotykami, dopalaczami i wyrobami tytoniowymi, ale także na nawykowe zachowania społeczne. Bazuje się tu na uprzedzaniu zachowań, wydobywając jednocześnie szczere opinie na ten temat od młodzieży. W tym zakresie szczególną uwagę zwracano na możliwość kreowania własnych marzeń, pomysłów na życie i przekonstruowywanie ich w cele i plany życiowe.

Marcin Prus bazując na własnych przykładach tych związanych i niezwiązanych ze sportem wskazuje istotę panowania nad własnymi decyzjami i poczucia ulokowania kontroli – tzw. wewnątrzsterowności (locus of control). MVP Mistrzostw Świata w Siatkówce z 1997 roku zwraca uwagę na często zapomniane przez młodych ludzi czynniki prowadzące do bycia lepszą wersją samego siebie, tj.: szacunek, dążenie do wyznaczonego przez siebie celu, zniechęcenia, umiejętność radzenia sobie ze stresem i chwilowymi porażkami, determinację w sytuacjach trudnych, poszukiwanie konstruktywnego wyjścia z sytuacji kryzysowych. Uświadamia zarówno osobiste, jak i środowiskowe obszary sprzyjające, jak i utrudniające kreowanie siebie, co zahacza o koncepcje odporności psychicznej.

Udział nieletnich w spotkaniach z takim Autorytetem wpisał się w kontekst kształtowania motywacji w kierunku określania prospołecznych celów życiowych oraz krzewienia planów życiowych związanych z rozwijaniem talentów. Takie doświadczenia są ważnym elementem do wykorzystania w dalszej pracy resocjalizacyjnej w zakresie budowania kreujących parametrów tożsamości wychowanków. Młodzież po dyskusjach z Marcinem Prusem, a także warsztatach w zakresie samoświadomości i samowychowania, rewaloryzacji dotychczasowych planów życiowych ukierunkowanej na poszczególne obszary życia, zasoby, trudności itd. bierze udział w treningach sportowych na sali gimnastycznej lub na otwartym boisku. W tych częściach spotkań bardzo ważne są przeżycia katharsis emocjonalnego podczas indywidualnych zajęć, jak i grupowych zarówno elementów współpracy, jak i rywalizacji sportowej.

Jako konsekwencje działań odnoszących się do zrębów zasobowych, w ramach dalszych działań wychowawczych i w zakresie profilowania podmiotowego zasobów młodych ludzi przez kadrę ośrodka, kilkoro nieletnich rozpoczęło „poszukiwanie lepszej wersji siebie” w sporcie angażując się w profesjonalne treningi. Jeden z nich osiąga już sukcesy na arenie ogólnopolskiej w rzucie oszczepem.

Współpraca z Marcinem Prusem jest na wysokim poziomie merytorycznym, a nawiązywane relacje wychowawcze są bardzo energetyczne, a zarazem autentyczne. Rokowania efektów naszej współpracy są obiecujące w zakresie przemyśleń, zmian myślenia i działania młodzieży. Poruszane wątki są rozwijane podczas zajęć programowych placówki.

                                                                                                      Dr Paweł Kozłowski

                                                                                                      Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr1

                                                                                                      Przy Sądzie Rejonowym w Słupsku