Kuratorzy „Bezpieczni w służbie i pracy”

Kuratorzy „Bezpieczni w służbie i pracy”

3221

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyło się szkolenie dla kuratorów sądowych „ Bezpieczni w służbie i pracy” organizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu, Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Było to pierwsze z kilkunastu zaplanowanych szkoleń, łącznie przeszkolonych ma zostać około 250 osób. Liczebność grupy szkoleniowej nie będzie przekraczała 25 osób, ze względu na dużą ilość zajęć praktycznych. Pierwsze szkolenie zgromadziło około 20 kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich z okręgu poznańskiego.

Uczestników przywitali reprezentujący organizatorów:

– mjr Jan Kurowski rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

– Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Irena Szostak.

– Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciech Mroczkowski

– szer. Aleksandra Mazur, ppor. Mariusz Szymański psychologowie Aresztu Śledczego w Poznaniu.

– Kamil Oczujda i Łukasz Matuszak Grupa interwencyjna OISW w Poznaniu.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Na zajęciach teoretycznych zostały omówione taki tematy jak :

„ Sposoby zachowania się i prowadzenia rozmowy w przypadku kontaktu z trudnym klientem”.

„ Stres i sposoby postępowania w przypadku jego wystąpienia”.

W części praktycznej pokazano uczestnikom szkolenia podstawowe techniki relaksacji oraz podstawowe techniki obrony w przypadku zetknięcia się z agresją ze strony petenta. Na zajęciach omówiono również, zagadnienia związane z projektowaniem miejsca swojej pracy w biurze w taki sposób, aby w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji obronić się przed atakiem agresywnego petenta.

Uczestnicy szkolenia zostali także przeszkoleni z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie miało za zadanie poszerzenie wiedzy kuratorów zakresie bezpieczeństwa, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji wystąpienia potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy biurowej w sądzie oraz pracy terenowej.