99 rocznica polskiej kurateli sądowej

99 rocznica polskiej kurateli sądowej

1998

W dniu 8 lutego br. minęło 99 lat od ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie utworzenia sądów dla nieletnich, a przy nich urzędu stałych opiekunów sądowych, którym z czasem nadano miano kuratorów sądowych. Z tej okazji życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Polsce sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz satysfakcji z wykonywanej służby. Niech ten rok przygotowania do jubileuszu przyczyni się do umocnienia roli kuratorów sądowych w społeczeństwie.

Redakcja portalu kurator.info