Służba Więzienna z nowymi uprawnieniami dot. SDE?

Służba Więzienna z nowymi uprawnieniami dot. SDE?

Pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej i Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy. Celem nowelizacji przepisów jest „szerokie umożliwienie Służbie Więziennej wykonywania zadań związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego”. Zgodnie z projektem Minister Sprawiedliwości uzyska możliwość powierzenia zadań podmiotu dozorującego nie tylko przedsiębiorcy, ale również podległej sobie jednostce organizacyjnej lub przez niego nadzorowanej. Jeśli skorzysta z tej możliwości, będzie mógł to uczynić z pominięciem procedury wynikającej z prawa o zamówieniach publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa, podpisana przez ministerstwo z firmą Impel Security Polska, kończy się w dniu 30 września 2018r.

Z projektem przepisów można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

O zmianach można przeczytać także w serwisach lex.pl i gazetaprawna.pl.