Życzenia na Dzień Kobiet

Życzenia na Dzień Kobiet

2786

Wszystkim Koleżankom Kuratorkom Sądowym życzymy z okazji Dnia Kobiet tego, co najważniejsze!

Polska kuratela sądowa zdecydowanie jest kobietą. Aż 78,5% kuratorów sądowych w Polsce to panie. To dość niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, jak trudny i niebezpieczny jest zawód kuratora sądowego. Niewielkie różnice występują w poszczególnych pionach. W pionie karnym udział kobiet wynosi 76,6%, w pionie rodzinnym aż 82,4%. Można jednak zaobserwować, że udział mężczyzn w populacji kuratorów zawodowych ma w ostatnich latach niewielką tendencję wzrostową (źródło: Opracowanie za rok 2016 autorstwa Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych).

Za genezę obchodów Dnia Kobiet uważa się wydarzenia z początku XX wieku związane z walką o prawa wyborcze kobiet, ich dostęp do funkcji publicznych, równouprawnienie w pracy. Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem praw kobiet. W uchwale Sejmu czytamy: „28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret (…). Określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (…) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych”.