Program Międzynarodowej Konferencji pt. Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej

Program Międzynarodowej Konferencji pt. Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej

Ukazał się program konferencji Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów., która odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 marca 2018r.  Ponadto organizatorzy informują:

  • Limit miejsc został wyczerpany. Nabór uczestników został zatem zakończony.
  • W trakcie konferencji (zarówno I jak i II dnia) będzie możliwość wykupienia obiadu w cenie 22 zł w stołówce. Organizator zapewnia natomiast przerwę kawową, przekąski.
  • Organizator Konferencji nie zapewnia noclegów, zainteresowani organizują je we własnym zakresie.