Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego ustanowiony został uchwałą Krajowej Rady Kuratorów z 18 stycznia 2011 roku. Wybór tej daty nie jest przypadkowy i wynika z uwarunkowań historycznych. Choć początki kurateli sądowej w Polsce w sposób oczywisty wiążą się z Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych, to właśnie 25 czerwca 1929 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Od tamtej pory pojęcie kuratora sądowego, pomimo różnych zawirowań historycznych i dziejowych, zaczęło wpisywać się w strukturę wymiaru sprawiedliwości.

Dzień Kuratora Sądowego jest dobrą okazją dla promowania Kuratorskiej Służby Sądowej i kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów od trzech lat, przy tej okazji organizuje uroczyste posiedzenia, które połączone są z wręczeniem pamiątkowych medali Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia najbardziej zasłużonym przedstawicielom naszej grupy zawodowej.

Nie inaczej było i w roku bieżącym, kiedy to podczas posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów 18 czerwca 2018 roku, kończącego IV kadencję, a zarazem inaugurującego V kadencję KRK, wręczenia medali dokonał Pan Łukasz Piebiak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (informacja na ten temat ukazała się na stronach internetowych: Ministerstwa Sprawiedliwości, kurator.info i kuratorzy.pl). Krajowa Rada Kuratorów rekomenduje, aby dzień ten w szerszym wymiarze był również upowszechniany lokalnie.

Korzystając z tej szczególnej okazji i składając serdeczne podziękowania wszystkim kuratorom sądowym w Polsce za trud, wysiłek i zaangażowanie włożone w wypełnianie obowiązków zawodowych, mam jednocześnie zaszczyt i przyjemność przekazania Państwu życzeń od Krajowej Rady Kuratorów.

Z wyrazami głębokiego szacunku i kuratorskim pozdrowieniem,

Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.