100-lecie kuratorów sądowych – wybrano oficjalne logo roku jubileuszowego

100-lecie kuratorów sądowych – wybrano oficjalne logo roku jubileuszowego

2811

Polscy kuratorzy sądowi coraz bardziej uświadamiają sobie znaczenie jubileuszu stulecia istnienia i szansę, jaką stanowi dla wzmocnienia ich tożsamości i roli w społeczeństwie. Podejmowane inicjatywy mają często charakter oddolny. W kolejnych okręgach planowane są seminaria, konferencje, kampanie i akcje społeczne.

W dniu 19 czerwca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów podjęła uchwałę o przyjęciu oficjalnego znaku graficznego obchodów 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Na zaproszenie wystosowane do środowiska kuratorskiego propozycje logotypów nadesłali: pan kurator Janusz Ligocki z okręgu bielskiego, pan kurator Grzegorz Miśta z okręgu wrocławskiego oraz pan kurator Tomasz Pytel z okręgu tarnowskiego. Spośród nadesłanych propozycji Rada w głosowaniu jawnym wybrała projekt pana Grzegorza Miśty, zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

 

Zachęcamy do używania oficjalnego znaku graficznego jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej. Grafikę można pobrać tutaj: logo_stulecia_kss.