Narada nadzorcza kuratorów okręgowych w Popowie

Narada nadzorcza kuratorów okręgowych w Popowie

2387

W dniach 17-19 września 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbywa się coroczna narada nadzorcza kuratorów okręgowych. W naradzie wziął udział Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który zapowiedział zmiany legislacyjne w obszarze organizacji pracy kuratorów sądowych. Notatkę ze spotkania zamieściło na stronie ministerstwa Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z komunikatem można zapoznać się tutaj.