Spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich z delegacją Krajowej Rady Kuratorów

Spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich z delegacją Krajowej Rady Kuratorów

W dniu 25 października 2018r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1, odbyło się spotkanie delegacji KRK z przedstawicielami Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Stronę ministerialną reprezentowali Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu, Pani Sędzia Brata Turek – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich oraz Pani Sędzia Aneta Matosek-Kozdój. Ze strony Krajowe Rady Kuratorów w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Prezydium KRK Grzegorz Kozera, a także delegaci Marzena Depińska (okręg sieradzki), Rafał Sitatrz (okręg opolski), Aleksander Samek (okręg wrocławski).

Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania w DSRiN.