Zaproszenie do Chorzowa na spektakl antyprzemocowy

Zaproszenie do Chorzowa na spektakl antyprzemocowy

Fundacja Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej i Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa serdecznie zapraszają na spektakl pt. UKRYTE, który odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w małej sali Teatru Rozrywki w Chorzowie (ul. Marii Konopnickiej 1). Ilość miejsc jest ograniczona dlatego organizatorzy proszą o potwierdzenia swojej obecności (telefonicznie: 608 500 024 lub mailowo: biuro@pozytywnezmiany.org).

Spektakl jest częścią działań Fundacji Pozytywnych Zmian dotyczących prawnych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy. Skierowany jest przede wszystkim do sędziów i innych osób działających w obszarze prawnym, w tym kuratorów sądowych.

W trakcie tego spotkania przedstawione zostaną również wyniki monitoringu, który dotyczył orzekania przez sądy wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych obowiązku uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. W poprzednim raporcie – za lata 2015-16, stwierdzono m.in., że prawie 64% wyroków jest wydawanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Sądy bardzo rzadko, bo tylko w 4,1% sięgały po nakaz opuszczenia lokalu. Zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej zastosowano jedynie w 8,04% wyroków. Jedynie 8,81% sprawców skierowano na odbycie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Czy coś się poprawiło? O tym będzie można przekonać się już 21 listopada w Chorzowie. 

Partnerem wydarzenia jest Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium.

Organizatorzy proszą o promowanie i wspieranie ich inicjatywy, m.in. w drodze fundraisingu:

https://pomagamy.im/ukryte…

(wykorzystano materiały organizatora)