Kuratorzy sądowi już nie w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Zmiany w...

Kuratorzy sądowi już nie w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości

3005

W dniu 29 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości pod pozycją 334 opublikowano Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, które odnosi się do kuratorskiej służby sądowej. Odtąd:

  • prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;
  • prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;
  • wydawanie kwartalnika „Probacja”

nie podlegają już Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji lecz Departamentowi Nadzoru Administracyjnego.

Zarządzenie w kształcie przed przedmiotową zmianą dostępne jest tutaj.