Specjalny numer The Polish Journal of Criminology poświęcony kurateli sądowej

Specjalny numer The Polish Journal of Criminology poświęcony kurateli sądowej

2134

Ukazał się IV Tom Nr 1 czasopisma The Polish Journal of Criminology będący numerem specjalnym wydanym z okazji jubileuszu polskiej kurateli sądowej. W publikacji znalazły się teksty polskich kuratorów sądowych. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułami, które dostępne są jednak wyłącznie w wersji anglojęzycznej. Dostęp do nich znajduje się tutaj. Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy.

Spis treści:

1. Dr Krzysztof Stasiak (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego):
Stosowanie środków zabezpieczających w Polsce jako forma ochrony społeczeństwa przed niektórymi sprawcami przestępstw. Rola kuratora sądowego w ich wykonywaniu

2. Dr Aleksander Cywiński (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego): Raport z badań nad wzajemnymi społecznymi reprezentacjami zawodowych kuratorów dla dorosłych i ich podopiecznymi.

3. Dr Anna Janus-Dębska (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga): Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej w pracy kuratora sądowego.  

4. Dr Paweł Kozłowski (kurator specjalista SR w Słupsku, kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy SR w Słupsku, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej): Ośrodek kuratorski – polski sposób komplementarnej resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym

5. Rafał Skręt (starszy kurator zawodowy SR w Sosnowcu, Wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”): Zadania kontrolne kuratora sądowego dla dorosłych wykonującego orzeczenie/a sądu.

6. Aleksander Samek (kurator specjalista, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, delegat do Krajowej Rady Kuratorów, Wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis): Możliwość wspólnych oddziaływań kuratorów pionu karnego i rodzinnego realizujących zadania w jednej rodzinie.

7. Dr Łukasz Wirkus (kurator specjalista w SR w Słupsku, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG): Rola sądu rodzinnego w Polsce w zapobieganiu przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich na przykładzie działalności profilaktyczno – resocjalizacyjnej kuratorów sądowych.

8. Dr Tomasz Snarski (adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG): Dlaczego prawo karne potrzebuje filozofii prawa?