środa, Styczeń 17, 2018
Czytelnia

Czytelnia

264
Z wielką radością informujemy, że w dniu 6 grudnia 2017r. odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. W tegorocznej edycji "Wyróżnienie...

278
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazało się właśnie IV wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego pod redakcją naukową Krzysztofa Stasiaka. W obecnym wydaniu uwzględniono...

256
O Lęborskich Wydarzeniach pisaliśmy już wielokrotnie zapraszając do wzięcia w nich udziału lub zamieszczając relacje z ich przebiegu. Tym razem prezentujemy publikację, która stanowi...

243
Z dużą satysfakcją informujemy, że na skrzynkę mailową portalu kurator.info wpłynął list dr Łukasza Wirkusa kuratora w ZKSS  w Sądzie Rejonowym w Słupsku informujący...

446
Nakładem wydawnictwa NOMOS ukazała się książka Magdaleny Arczewskiej pod tytułem Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Prezentowana książka - zdaniem prof. dr hab. Anny Michalskiej...

266
Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa pani Moniki Horna-Cieślak pod tytułem Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu...

1293
W dniu 24 lipca 2017r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości podnosząc problem braku precyzyjnych regulacji określających szczególny tryb postępowania kuratora sądowego, któremu...

1101
W dniu 19.06.2017r. podczas pierwszego dnia XII posiedzenia KRK IV kadencji komisja monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów przedstawiła opracowanie: KURATORSKA SŁUŻBA...

521
Nakładem Wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją naukową kuratorów rodzinnych z Sądu Rejonowego w Słupsku...

521
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki...

795
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował kolejny raport na temat bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Został on opracowany z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i stanowi odpowiedź na systematyczne...

647
Uprzejmie informujemy, że ukazała się na rynku kolejna książka z serii wydawniczej Za Kurtyną Resocjalizacji, pt. Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości....

528
"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest to czasopismo wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest...

691
Kurator Elżbieta Żytyńska - Chwast, autorka książki pt. „Empatia kuratorów zawodowych jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym” informuje, że jej nowa publikacja...