Spotkanie przedstawicieli KRK z wiceministrem Sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem

Spotkanie przedstawicieli KRK z wiceministrem Sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem

W dniu 28 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukaszem Piebiakiem. Krajowa Rada Kuratorów reprezentowana była przez Prezydium: Przewodniczącego – Grzegorza Kozerę, Zastępcę Przewodniczącego – Waldemara Salińskiego i Sekretarza – Renatę Cieszko.

Podczas spotkania wiceminister Łukasz Piebiak poinformował przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, że 11 grudnia 2018 roku został skierowany wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rządu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Z wypowiedzi Podsekretarza Stanu wynikało, iż skierowanie tego wniosku ma charakter wyprzedzający, gdyż nie ma jeszcze wypracowanego ostatecznego kształtu projektu zmiany tej ustawy.

Komunikat w wersji PDF pobrać można TUTAJ.