Kuratorzy powołali branżowy związek zawodowy

Kuratorzy powołali branżowy związek zawodowy

2689

Jak informują przedstawiciele Komitetu Założycielskiego w dniu 15 lutego 2019r. w Toruniu Uchwałą nr 1/2019r. Grupy Założycielskiej powołano do życia związek zawodowy pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Grupa Założycielska liczyła 44 osoby, które reprezentowały 17 Okręgów Sądowych. Uchwałą nr 2/2019 uchwalono Statutu Związku a Uchwałą nr 3/2019 wybrano Komitet Założycielski w składzie 7 osób. Komitet Założycielski w myśl zapisów Statutu będzie pełnił funkcję Zarządu Krajowego do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów. Z pośród Członków Zarządu Krajowego wyłonione zostanie Prezydium Związku w składzie, Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik którzy będą pełnić tę funkcję również do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów. Składka członkowska została zapisana w statucie jako 1 procent kwoty bazowej będącej podstawą do określenia wynagrodzenia zasadniczego zawodowych kuratorów sądowych. Siedzibą Związku jest miasto Toruń Kolejny krok to złożenie odpowiednich wniosków i załączników do KRS. O dalszych istotnych działaniach będziemy informować.

Została już uruchomiona strona internetowa OZZKS, która dostępna jest pod adresem: www.ozzks.pl