Nowa książka o osobach odbywających karę pozbawienia wolności i ich potencjale

Nowa książka o osobach odbywających karę pozbawienia wolności i ich potencjale

2 kwietnia ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego najnowsza publikacja dr Bartłomieja Skowrońskiego pt. Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa. Studium teoretyczno-empiryczne. Autor jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki resocjalizacji, nieprzystosowania społecznego osób dorosłych i probacji. Od kilkunastu pracuje również jako kurator zawodowy dla dorosłych. Jest autorem dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Wielka Brytania, USA).

W książce zaprezentowano wyniki badań własnych na temat typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Badania te są kontynuacją i rozwinięciem myśli Czesława Czapówa, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło autorowi ujawnić, że typy wykolejenia społecznego wyróżnione przez Czapówa (nihilistyczno-agresywny, nihilistyczno-wycofujący, dogmatyczno-ekspansyjny oraz dogmatyczno-restrykcyjny) nie są homogeniczne, ale w obrębie każdego z nich funkcjonują poszczególne podtypy. W badaniach dr Skowroński wykorzystał własne narzędzie diagnozujące te typy tj. Warszawski Inwentarz Zachowań Antyspołecznych (self-report), składający się ze Skali Zachowań Antyspołecznych, Skali Zachowań Aspołecznych oraz Skali Zachowań Dogmatyczno-Dyssocjalnych.

Spis treści można pobrać tutaj. Książka będzie dostępna tutaj.