W Bielsku-Białej też świętowali Jubileusz.

W Bielsku-Białej też świętowali Jubileusz.

Choć od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, to jest ono jak najbardziej warte odnotowania. Otóż w dniu 1 marca br. w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100 lecia Kurateli Sądowej w Polsce, którą zorganizowali kuratorzy Okręgu Bielskiego. Uczestnicy konferencji zgromadzeni w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w jej trakcie mogli m.in. wysłuchać prelekcji nawiązujących do historii polskiej kurateli sądowej, ale i do jej teraźniejszości oraz przyszłości.

Konferencję otworzyli Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Kurator Okręgowy w tymże sądzie p. Arkadiusz Ochodek, a wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, jak i jej eksperci w osobach Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka. Obecni byli także wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach na czele.

Poza wystąpieniami merytorycznymi, były również akcenty podkreślające uroczysty charakter tego wydarzenia. Jako, że konferencja odbywała się w sali koncertowej, to nie mogło oczywiście zabraknąć występu muzycznego. Na scenie pojawił się kwartet puzonowy, w skład którego wchodzili młodzi wychowankowie szkoły, odgrywając znane światowe przeboje muzyczne. Na scenie z autorskim spektaklem pt. UKRYTE wystąpiła Artystyczna Grupa Antyprzemocowej Art. 207 z Bielska-Białej. Jubileuszowy charakter konferencji był również okazją do wręczenia wyróżnień przez prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zasłużonym kuratorom zawodowym i społecznym z sądów rejonowych okręgu bielskiego, tj. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Gratulujemy wszystkim kuratorom Okręgu Bielskiego, zaangażowanym w organizację konferencji, którea organizacja – jak nam doniesiono – stała na wysokim poziomi.

Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia galerii – tutaj