Relacja z obchodów 100-lecia kurateli sądowej w Oleśnicy

Relacja z obchodów 100-lecia kurateli sądowej w Oleśnicy

2807

W dniu 30 maja 2019r. w niezwykłej Sali Rycerskiej Zamku Oleśnickiego odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. W spotkaniu przygotowanym przez kuratorów zawodowych I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym władze samorządowe, sędziowie, kuratorzy okręgowi, kuratorzy społeczni i przedstawiciele zaprzyjaźnionych oleśnickich instytucji.

Specjalne podziękowania dla kuratorów sądowych skierowali Burmistrz Oleśnicy – p. Jan Bronś oraz Wicestarosta Oleśnicki – p. Sławomir Kapica. Kurator Okręgowy Mirosław Nawrocki zwrócił uwagę na szczególną rolę kuratorów społecznych oraz podziękował im za zaangażowanie i codzienną współpracę z kuratorami zawodowymi.

Listy gratulacyjne kuratorom zawodowym i społecznym wręczyły Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnicy – p. Wioletta Noworyta oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Oleśnicy – p. Joanna Franckiewicz. Prelekcję pt. Rys historyczny kształtowania się kurateli sądowej na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Oleśnicy wygłosił kurator specjalista Roland Mełeń.

O współpracy kuratorów społecznych z sądem na przestrzeni lat opowiedziała kurator społeczna p. Ryszarda Wiśniewska – Paluch. W drugiej części spotkania wykład pt. Dialog motywacyjny jako skuteczne narzędzie w pracy kuratora sądowego zaprezentował p. Tomasz Sikora. Następnie ofertę Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przedstawiła Zastępca Dyrektora p. Wioletta Leśniowska. Całość zwieńczyły uroczysta kolacja i zwiedzanie Zamku Oleśnickiego z przewodnikiem.

Gratulujemy organizatorom świetnie przygotowanej imprezy.