Życzenia KRK z okazji Dnia Kuratora Sądowego.

Życzenia KRK z okazji Dnia Kuratora Sądowego.

Dziś, tj. 25 czerwca, obchodzimy w Polsce Dzień Kuratora Sądowego, który został ustanowiony uchwałą KRK z dnia 18 czerwca 2011 roku. O wyborze tej daty zadecydowały uwarunkowania historyczne. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.). W ten sposób zapoczątkowana została w Polsce kuratela sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387 z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Tegoroczny Dzień Kuratora Sądowego przypada w szczególnie uroczystym czasie, albowiem w roku jubileuszowym. Z tej okazji przekazujemy życzenia dla wszystkich kuratorów sądowych, przesłane do naszej redakcji przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, w imieniu całej KRK, z którymi można zapoznać się tutaj.

Przyłączając się do tych życzeń, wyrażamy też nadzieję, że wartość naszej służby będzie właściwie rozpoznawana przez decydentów i adekwatnie doceniana.