Konsultacje publiczne projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.

Konsultacje publiczne projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.

2835

Konsultacje publiczne, to nic innego, jak forma dialogu przedstawicieli władz na szczeblu centralnym z organizacjami, rozmaitymi instytucjami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, związkami, ale także z obywatelami, które są przeprowadzane w toku procesu legislacyjnego na poziomie rządowym. Ich celem jest zebranie uwag do danego projektu od tychże podmiotów.

Rządowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej znajduje się aktualnie m.in. na etapie właśnie takich konsultacji publicznych w ramach których do Projektodawcy wpłynęły uwagi ze strony środowiska kuratorów sądowych, zrzeszonych w stowarzyszeniach kuratorskich (Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM). W ramach tychże konsultacji zostały opracowane i przesłane także uwagi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, ale również Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Ze wszystkimi dotychczas przesłanymi uwagami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji – TUTAJ – do czego zachęcamy.

Przy tej okazji przypominamy także, że na stronach RCL można również zapoznać się z uwagami (także uzupełniającymi) Krajowej Rady Kuratorów, przesłanymi do Projektodawcy w ramach opiniowania projektu ustawy.