Pożegnanie śp. kurator Renaty Litwin

Pożegnanie śp. kurator Renaty Litwin

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Renaty Litwin, kurator specjalisty z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oławie. Zmarła w 49. roku życia. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce 9 lipca 2019 r.

Renata była kuratorem zawodowym przez 23 lata. Praca była jej pasją. Angażowała się w życie podopiecznych, pomagała rozwiązywać problemy, okazywała im pomoc nierzadko wykraczającą poza ramy powierzonych jej obowiązków.

Najdłużej pracowała na terenie gminy Czernica i w Jelczu – Laskowicach. Zawsze podkreślała, że ludzie, z którymi tam współpracuje, to profesjonaliści, na których w każdej sytuacji może polegać. Poważała pracę pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji, wzajemnie sobie pomagali podczas pracy terenowej. Najważniejsi jednak byli dla niej kuratorzy społeczni, mówiła, że ma ich najlepszych na świecie, ceniła ich zaangażowanie, sumienność i terminowość.


Nasze wzajemne relacje miały charakter zarówno zawodowy jak i prywatny. W pracy często mieliśmy odmienne zdania, zdarzały się burzliwe dyskusje ale tworzyliśmy Zespół i to zawsze było najważniejsze.

Renata posiadała cenną umiejętność oddzielenia życia zawodowego od prywatnego. Kiedy została mamą, wychowanie syna stało się dla niej priorytetem. Była dumna z osiąganych przez niego wyników w nauce i sukcesów pozaszkolnych. W codziennym życia pędzie zawsze znajdowała czas na odwiedziny u rodziców, spotkania z przyjaciółmi.

Jej śmierć to dla nas wszystkich ogromna strata, z którą nie potrafimy się pogodzić.

Reniu – w naszych sercach pozostaniesz na zawsze.

Rodzinie, a szczególnie synowi Radkowi, mężowi Krzysztofowi, Rodzicom Janinie i Edwardowi Giblakom, siostrze Jolancie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Kuratorzy I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oławie oraz pozostali kuratorzy okręgu wrocławskiego.