Zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości.

2456Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu 20 sierpnia br. złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu.

Minister Łukasz Piebak stosownie do § 5 ust. 1 pkt 28 Zarządzenia Nr 157 /19/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, sprawował stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych.