Wzrost kwoty bazowej w 2020 roku

Wzrost kwoty bazowej w 2020 roku

17968

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 26 sierpnia 2019 r., przedłożony przez ministra finansów a następnie przekazała go Radzie Dialogu Społecznego w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.

W art. 14. projektu Ustawy budżetowej znajduje się zapis: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

W 2019 r. kwota bazowa wynosi 1 916,94 zł. Podwyżka wyniesie zatem 115,02 zł.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.