Niych tyn Jubileusz do Wom wjela radości i uciechy. Konferencja w Katowicach.

Niych tyn Jubileusz do Wom wjela radości i uciechy. Konferencja w Katowicach.

3077

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Jubileusz ten stał się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych temu wydarzeniu. Właśnie tę okazję postanowili również uczcić kuratorzy sądowi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. I jak postanowili, tak też zrobili.

W dniu 24 września w przepięknej sali sejmowej, mieszącej się w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskiej kurateli sądowej – potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”, której organizatorem była Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Śląskiego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach za trud w wypełnianiu codziennych obowiązków, skierował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski , który otworzył uroczystą konferencję oraz Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyna Frydrych. Z kolei członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs odczytała list intencyjny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. Następnie Kurator Okręgowa Ewa Wasiak-Łapińska w swoim wystąpieniu pt. „100 lat kurateli – akty prawne, ludzie, historia”, przybliżyła wszystkim obecnym na sali historię kurateli sądowej w Polsce i na Śląsku. 

Jednym z bardziej doniosłych momentów konferencji było wręczenie przez Marszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach listów gratulacyjnych dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy ze służbą kuratorską oraz dla wyróżniających się kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.  Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński, Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz była kurator wojewódzka w Katowicach i wieloletnia delegatka do Krajowej Rady Kuratorów Anna Kasprzyk.

W wystąpieniach prelegentów przedstawiono historię kurateli sądowej, jej aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptację skazanych 
w świetle współpracy Służby Więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami sądowymi. Akcentowano interdyscyplinarność tego rodzaju działań. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcia dziecka i rodziny.

W podsumowaniu Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Frydrych, wyrażając swoje uznanie dla pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych, złożyła wszystkim kuratorom życzenia zdrowia, sił w wypełnianiu codziennych obowiązków i satysfakcji w realizacji tak ważnych zadań w skali całego kraju.

Konferencja zgromadziła prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedstawicieli Służby Więziennej, Policji, organizacji i instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, jak i samorządowców. Obecni byli wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Przede wszystkim zgromadziła jednak uczestników szczególnych i wyjątkowych w tym dniu – kuratorów sądowych. Zarówno zawodowych i społecznych.

–> Program Konferencji.
–> Informacja o konferencji na stronie UMWS.
–> Informacja o konferencji na stronie OISW w Katowicach.