Zmiana mnożników kwoty bazowej

Zmiana mnożników kwoty bazowej

3594

W dniu 23 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1807 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Zgodnie z par. 3 przedmiotowego aktu prawnego wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2019 r.

Kuratorzy zawodowi i aplikanci otrzymają w październiku zwiększone wynagrodzenie wraz z wyrównaniem za okres od początku 2019 r.

A tak aktualnie kształtują się mnożniki kwoty bazowej: