Fotorelacja z konferencji i warsztatów dla kuratorów sądowych poprowadzonych przez Davida Prescotta

Fotorelacja z konferencji i warsztatów dla kuratorów sądowych poprowadzonych przez Davida Prescotta

W dniu 23 września 2019 r. w sali 1D im. Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja szkoleniowa dla kuratorów zawodowych apelacji wrocławskiej pt. Dialog motywujący – skuteczne narzędzie wsparcia pracy kuratora sądowego. Organizatorem wydarzenia było biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego. Głównym prowadzącym szkolenie był dr David Prescott (Portland, Maine, USA), światowej sławy ekspert w dziedzinie pracy ze sprawcami przestępstw seksualnych, autor 17 książek i wielu artykułów dotyczących leczenia skutków przemocy seksualnej i następstw traumy. Wspierał go Dominik Meinhart-Burzyński, prezes Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Obaj prelegenci są członkami MINT.

Konferencję otworzył Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu – p. Wojciech Łukowski w towarzystwie Wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu p. Artura Kosmali. Na sali obecni byli Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu p. Artur Moneta i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu p. Magdalena Rypińska a także kuratorzy okręgowi sądów okręgowych. Wystąpień słuchało ok. 500 osób, w tym przede wszystkim kuratorzy zawodowi apelacji wrocławskiej. Konferencja była tłumaczona konsekutywnie z języka angielskiego.


W pierwszej części prelegenci przedstawili założenia metody Dialogu Motywującego i omówili stosowane w niej narzędzia. W drugiej części dr David Prescott przedstawił założenia metody Modelu Dobrego Życia, której jest współautorem.

Dialog Motywujący to metoda pracy z trudnym rozmówcą – pacjentem, uczniem, klientem, dozorowanym, nadzorowanym etc. Oparty jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Twórcami metody są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. Dialog Motywujący to oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy,  służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.

Model Dobrego Życia (Good Lives Model) został opracowany i rozwinięty przez Toniego Warda i współpracowników. Ma na celu wyposażenie podopiecznych w zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, tak aby wiedli dobre życie w sposób społecznie akceptowalny i mający dla nich znaczenie osobiste. Model Dobrego Życia jest oparty na modelu RNR (Risk, Need, Responsivity). Potrzeby kryminogeniczne (tj. dynamiczne czynniki ryzyka) są w nim rozpoznawane jako wewnętrzne lub zewnętrzne bariery w prowadzeniu dobrego życia. Dlatego też, zastanawiając się, jak pomóc przestępcom w powstrzymaniu się od popełnienia dalszych przestępstw, należy udostępnić im prospołeczne sposoby osiągnięcia podstawowych dóbr życiowych (jak np. przyjaźń, pokój wewnętrzny, zdrowe życie, wiedza). Odcięcie dostępu do nich bez wskazywania alternatywnych sposobów ich osiągnięcia może doprowadzić bowiem do frustracji, braku sensu lub celu, a ostatecznie zwiększyć szanse na dalsze naruszanie norm prawnych.

Obie metody pracy – DM i GLM, są metodami o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowanymi do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP).


W dniu 24 września 2019 r. w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odbyły się warsztaty dla 30 kuratorów zawodowych okręgu wrocławskiego. Warsztaty poprowadził dr David Prescott. Uczestniczący w nich kuratorzy reprezentowali wszystkie zespoły kuratorskiej służby sądowej obu specjalizacji. Warsztaty były pogłębieniem treści prezentowanych w czasie konferencji. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia narzędzi stosowanych w dialogu motywującym. Zwracano uwagę na znaczenie odzwierciedleń, wywoływania języka zmiany i pracy na ambiwalencji podopiecznych. Kuratorzy mieli sporo pytań do prelegenta a ten nie tylko rzeczowo odpowiadał na przedstawiane kwestie ale też przy okazji wzorowo modelował prowadzenie rozmów z klientem w kierunku wzmocnienia motywacji wewnętrznej do zmiany. Uczestnicy warsztatów opowiedzieli się za kontynuowaniem prac nad implementacją metody dialogu motywującego i modelu dobrego życia do ich pragmatyki zawodowej. Planowane są kolejne spotkania, które pomogą poszerzyć przedmiotowe kompetencje (m.in. szkolenia, grupy samouczące się).


Uczestnicy szkolenia dziękują Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – p. Arturowi Monecie i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu – p. Magdalenie Rypińskiej oraz Polskiemu Instytutowi Dialogu Motywującego za organizację konferencji i warsztatów.