Kuratorzy sądowi w marszu przeciwko przemocy

Kuratorzy sądowi w marszu przeciwko przemocy

2983

To już kolejna informacja o aktywności kuratorów sądowych z Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 15 czerwca 2006 roku. Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa członkowskie, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do podkreślenia szczególnie w tym dniu idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację.

I właśnie z tej okazji zorganizowano marsz przeciwko przemocy ulicami Drawska Pomorskiego, w którym aktywny udział wzięli kuratorzy sądowi z tamtejszego sądu rejonowego. Po marszu kuratorzy z drawskiego zespołu kuratorskiej służby sądowej w specjalnie przygotowanym stoisku udzielali informacji na temat swojej pracy, procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy i miejsc, w których można uzyskać wsparcie.


[Wykorzystano materiały nadesłane przez uczestników wydarzenia oraz fotografię portalu drawskopomorskie.com]