Relacja z konferencji jubileuszowej w Drawsku Pomorskim

Relacja z konferencji jubileuszowej w Drawsku Pomorskim

W dniu 17.09.2019 r. w Drawskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez kuratorów sądowych pracujących w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. To już drugi sąd rejonowy w okręgu koszalińskim, który lokalnie zorganizował obchody kuratorskiego jubileuszu.

Zaproszeni byli przede wszystkim kuratorzy społeczni, ale także emerytowani kuratorzy zawodowi, przedstawiciele służb, z którymi na co dzień kuratorzy współpracują, przedstawiciele samorządu lokalnego z burmistrzami, wójtami oraz starostą powiatowym na czele, a także przedstawiciele szkół, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, Policji, Służby Więziennej, podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej i in. Frekwencja dopisała. Na uroczystość przybyło łącznie ok. 150 osób.

Organizatorzy przybliżyli społeczności lokalnej obszary, którymi na co dzień zajmują się kuratorzy sądowi, zarówno pracujący w pionie karnym jak i rodzinnym. Było uroczyście, podniośle, ale też artystycznie i z humorem. Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym pozytywnym odzewem.

Kilka dni później w porannej audycji Radia Eska i lokalnych mediach społecznościowych ukazał się wywiad na temat pracy kuratorów sądowych, którego za zgodą Prezesa Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim udzielił starszy kurator zawodowy Zbigniew Bociański.


Wydarzenia z Drawska Pomorskiego pokazują po raz kolejny silną identyfikację kuratorów sądowych z wykonywaną misją i to, jak ważny jest dla nich jubileusz kurateli. Na uwagę zasługuje okoliczność, że większość z inicjatyw jubileuszowych powstaje oddolnie, głównie dzięki zaangażowaniu kuratorów zawodowych i społecznych. Widać też, że kuratorzy sądowi pełnią istotną rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego o czym świadczą silne więzi z partnerami instytucjonalnymi i docenianie ich pracy przez włodarzy samorządowych.

[wykorzystano materiały nadesłane przez organizatora]