W okręgu warszawsko-praskim dyskutowali o bezpieczeństwie…

W okręgu warszawsko-praskim dyskutowali o bezpieczeństwie…

2187

Do naszej redakcji wpłynęła właśnie informacja o wrześniowej naradzie szkoleniowej, dotyczącej kwestii kluczowych i niezwykle ważnych. Ważnych, bo poruszających kwestie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Uczestniczyli w niej kuratorzy zawodowi okręgu warszawsko-praskiego, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Naradzie przewodniczył Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

W trakcie tego spotkania, które odbyło się w Sądzie Okręgowym, p. Anna Janus-Dębska- Kurator Okręgowa, przedstawiła prezentację dotyczącą sytuacji oraz czynników szkodliwych i niebezpiecznych, na które narażeni są kuratorzy sądowi podczas wykonywania zadań służbowych. Jak donoszą organizatorzy tej narady (tutaj), spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy wszystkimi służbami uczestniczącymi w naradzie co może mieć wpływ nie tylko na podwyższenie poziomu wykrywalności przestępstw skierowanych przeciwko funkcjonariuszom publicznym oraz poprawę bezpieczeństwa pracy służb probacyjnych, ale także na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Narada ta odniosła już taki efekt, że w trakcie spotkania naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji, które miało miejsce w Słupsku, zostały poruszone zagadnienia omawiane podczas spotkania z kuratorami okręgu warszawsko-praskiego tj. dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zaakcentowana została informacja, iż kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i znajduje się pod szczególną ochroną karno-prawną. Omówiono także rozwiązania organizacyjno-prawne związane ze współpracą Policji z Kuratorską Służbą Sądową i obowiązków z niej wynikających (szczegóły).

Organizatorom narady gratulujemy inicjatywy. Być może spotkanie to, stanie się asumptem do podobnych narad w innych okręgach, o czym chętnie napiszemy. Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych i jego poprawa, to niezwykle ważne zagadnienia, wymagające opracowania we współpracy z kuratorami sądowymi i uregulowania na poziomie ustawy, czego od lat domagają się przedstawiciele naszego środowiska.