Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej w Opolu

Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej w Opolu

W dniu 4 października w Urzędzie  Wojewódzkim w Opolu w salach im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz im. Edmunda Osmańczyka  odbyły się uroczyste obchody 100 – lecia polskiej kurateli sądowej w okręgu opolskim połączone z konferencją szkoleniową pt. Z historii ku przyszłości. O nowych wyzwaniach  polskiej   kurateli  sądowej, zorganizowane  przez Pana Jerzego Połukorda Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu  pod honorowym patronatem Pana Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego. Patronat medialny objęły  Radio Opole, Telewizja Polska Odział Regionalny w Opolu oraz Redakcja Nowej Trybuny Opolskiej. 

W uroczystościach wzięło udział 150 osób. Wśród zaproszonych Gości byli m.in: Pani Violetta Porowska  – Wicewojewoda Opolski , Pan Jacek Saramaga – Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu , Pani Liliana Kapera – Kopczyk Prokurator Okręgowy w Opolu, Pan insp. Leszek Czereba – Dyrektor  Okręgowy Służby Więziennej, Pan  Jacek Basik –  Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Opolu, Pan Marian Jagielski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, Pan Prof.  Stanisław Leszek Stadniczeńko  – Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Pan dr. Hab. Prof. UO  Edward Nycz – Zastępca  Dyrektora  Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Pan Witold Zembaczyński – Poseł na Sejm, Pan Janusz Kowalski, który w zastępstwie reprezentował Pana  Patryka Jakiego –  Posła  do Europarlamentu, byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prezesi Sądów Rejonowych i Dyrektorzy  Sądów, Pan Andrzej Martuszewicz – I przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, obecnie  Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, Pan Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów oraz Kuratorzy Zawodowi  Okręgu Opolskiego, a także Emerytowani Kuratorzy Sądowi .

Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Legionistów, w trakcie którego Pan Waldemar Kotas ze Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego w Opolu (w stroju ułana) odczytał Depeszę z dnia 16 listopada 1918 r. do Szefów Mocarstw notyfikującą powstanie Narodu Polskiego, a następnie Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego  1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, który wręczył Panu Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu. 

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach podkreśli rolę i znaczenia kuratorskiej służby sądowej w sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, szacunek i uznanie dla  naszej  trudnej i ciężkiej  pracy  pełnej poświecenia  na rzecz drugiego człowieka. KSS okręgu opolskiego została uhonorowana prestiżową  nagrodą przyznawaną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Opolu – statuetką Karolinki. Pan Janusz Kowalski odczytał  List Gratulacyjny od Pana Europosła Patryka Jakiego.

Podczas  uroczystości Pan Paweł Mehl Wiceprezes  Sądu Okręgowego w Opolu wręczył  awansowanym Kuratorom decyzje awansowe oraz wyróżniającym się Kuratorom  symboliczne, pamiątkowe medale okolicznikowe: na awersie łacińska paremia  Acta probant se ipsa, na rewersie logo KSS. Pan P. Jaki , Pan prof.  St. L. Stadniczeńko, Pan Prof. E. Nycz, Pan insp. L. Czereba oraz Pan Jacek Ruszczewski  zostali  uhonorowani okolicznościowymi statuetkami za zasługi dla opolskiej kurateli sądowej. Szczególną statuetką za wieloletnią pracę, organizowanie opolskiej  kurateli sądowej oraz budowanie jej tożsamości zawodowej została uhonorowana Pani Bożena Kamińska – wieloletni kurator okręgowy ds. rodzinnych i nieletnich, a następnie – do czasu przejścia na emeryturę – Kurator Okręgowy.

Z dużym zainteresowanie spotkały  się wystąpienia prelegentów: Andrzeja Martuszewicza pt. Od dekretu Naczelnika Państwa do ustawy o kuratorach sądowych – o tożsamości kuratorskiej służby sądowej, prof. Stanisława Leszka Stadniczeńki pt. W służbie dziecku. Stosowanie Konwencji o Prawach Dziecka w pracy kuratora sądowego (obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia  Konwencji o Prawach Dziecka), dr. Ewy Kosowskiej-Korniak pt. Mediacyjne kompetencje kuratora sądowego w wykonywaniu ustawowych zadań, w tym na rzecz ochrony interesu prawnego małoletnich, dr. Łukasza Kwadransa pt. Wielokulturowość Opolszczyzny jako wyzwanie w pracy kuratorów sądowych oraz Rafała Sitarza pt. Współpraca kuratorów rodzinnych i sądów rodzinnych z przedstawicielami sektora pomocy społecznej i policji w województwie opolskim. Rekomendacje.

W trakcie kuratorskiego święta zostały podpisane przez Panią Wiolettę Porowską i Pana Jerzego Połukorda  Rekomendacje, które zostały opracowane przez Rafała Sitarza Kuratora Okręgowego w Opolu we współpracy z Panem Mieczysławem Wojtaszkiem Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim.


Obchodom jubileuszu towarzyszyły także audycje radiowe poświęcone zagadnieniom kurateli sądowej, w których wzięli udział kuratorzy zawodowi okręgu opolskiego. Była to doskonała promocja profesji kuratora sądowego i przybliżenie szerszemu audytorium kulisów jego pracy.