Rusza kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Rusza kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

W Polsce działania kampanii od wielu lat koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy.

Do kampanii można dołączać przez cały czas jej trwania, a wystarczy tylko przesłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy, do czego zachęcamy. Wśród tegorocznych 191 partnerów kampanii „19 dni” są dwa zespoły kuratorskie z okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Gratulujemy i liczymy na podzielenie się rodzajem podjętych działań w ramach kampanii, o czym chętnie napiszemy.

Tegoroczna edycja ogólnoświatowej kampanii skupia się konkretnie wokół trzech dat, tj. 2 listopada, jako światowego dnia dla tworzenia kręgów współczucia (World Day for Circles of Compassion), których celem ma być omawianie, uczenie się i pomaganie we wdrażaniu mocnych i konkretnych środków do zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, aby lepiej chronić ich prawa do godności i bezpieczeństwa; 19 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (World Day for prevention of child abuse), w celu przyczyniania się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci oraz mobilizowania opinii publicznej do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych (po więcej informacji zapraszamy tutaj).

Ostatnią z dat, jest 20 listopada, jako dzień powszechnych praw dziecka (Universal Children’s Rights Day). Sama data 20 listopada w tym roku ma szczególne znaczenie. Dokładnie 30 lat temu, bo w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Ów dokument jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 to właśnie Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie, przedstawiając przygotowany projekt. W celu podkreślenia tego udziału i roli Polski w powstaniu konwencji, podczas 79. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji została podjęta Uchwała w sprawie ustanowienia właśnie dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – zobacz.

20 listopada, to również dzień, w którym rozpoczyna się organizowane już czwarty raz przez Fundację po DRUGIE Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, pt. „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie. Szczegóły i agenda tego wydarzenia dostępne są na stronie organizatora tutaj.

Poniżej udostępniamy spot promocyjny z 2017 roku Fundacji po DRUGIE w ramach kampanii „19 dni”. Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.