16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

Dzisiaj, 25 listopada ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

1) rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
2) wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
3) budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
4) zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
5) wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
6) tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę kampanii:

www.kampania16dni.pl

10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet wg Jacksona Katza, jednego z najbardziej znanych aktywistów walczących z przemocą mężczyzn wobec kobiet, w tym z przemocą domową i przemocą seksualną, taką jak gwałt czy molestowanie seksualne.

1. Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotykającą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą takim zdarzeniom przeciwdziałać.
2. W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki, czy wobec jakiejkolwiek innej kobiety, nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!
3. Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.
4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta doświadczyła przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
5. Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej pomocy.
6. Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
7. Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem.
8. Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, męskości i przemocy ze względu na płeć. Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają konflikty pomiędzy mężczyznami a kobietami.
9. Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w reklamach lub programach telewizyjnych.
10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.
 


Jak wskazują badania UNODC (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) opublikowane 25 listopada 2018 roku, w opracowaniu pt. Global Study on Homicide. Gender-related pilling of women and girls, w roku 2017 na całym świecie zabito około 87 tys. kobiet, z czego 50 tys. – czyli 58 procent – zostało zabitych z rąk bliskich partnerów lub członków rodziny. Wg tego samego raportu, dom jest najbardziej niebezpiecznym miejscem dla kobiet, albowiem najwięcej zabójstw właśnie kobiet jest dokonywanych przez ich mężów/partnerów lub członków rodziny.

Stosownie do końcowych wniosków, płynących z badań, w ostatnich latach nie poczyniono widocznych postępów w zakresie ochrony, pomocy i ratowania życia kobiet, będących ofiarami zabójstw w związku partnerskim/rodzinnym, pomimo przepisów i programów mających na celu wyeliminowanie przemocy wobec kobiet. W konkluzjach wskazano także na potrzebę skutecznego zapobiegania przestępczości i reagowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na przemoc wobec kobiet, poprzez promocję bezpieczeństwa i wzmocnienia pozycji kobiet doświadczających przemocy, zapewniając jednocześnie ponoszenie odpowiedzialność przez sprawców. Badanie wzywa również do lepszej współpracy między policją a wymiarem sprawiedliwości oraz służbami zdrowia, opieki społecznej i innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania tego rodzaju przemocy. Podkreśla także znaczenie zaangażowania mężczyzn w przeciwdziałaniu tego problemu, w tym poprzez wczesną edukację.

Po więcej zapraszamy tutaj.

Z kolei broszura z badań UNODC (wersja anglojęzyczna) na temat zabijania kobiet i dziewcząt z pobudek związanych z płcią jest dostępna tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się publikacją Rzecznika Praw Obywatelskich z 2018 roku, pt. Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentówtutaj.

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.