Płyń w stronę przyszłości – nowatorski projekt resocjalizacyjny Ośrodka Kuratorskiego nr 1...

Płyń w stronę przyszłości – nowatorski projekt resocjalizacyjny Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku

Bardzo miło nam poinformować, że w październiku 2019 r. po ponad rocznym okresie rozmów, videokonferencji, ustaleń i spotkań, nieletni z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zostali beneficjentami projektu „Swim for Your Future”. Spiritus movens projektu jest Pan Tomasz Piotrkowski wychowawca w ośrodku kuratorskim, kurator społeczny, a jednocześnie entuzjasta sportu i trener lekkoatletyki. Projekt resocjalizacyjny otrzymał akceptację Prezesa The Decathlon Corporate Foudation Pana Jean Pierre’a Haemmerleina, która przeznaczyła środki finansowe na jego realizację, w tym zakup sprzętu sportowego niezbędnego do projektu, a także usług, w okresie najbliższych 3 lat. Celem fundacji jest promowanie projektów z wykorzystaniem nauki, szkoleń oraz uprawianiem sportu dla osób znajdujących się m. in. w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej.

Projekt jest realizowany przez sieć partnerów, którzy mają swoje jasno określone zadania. Partnerem projektu jest między innymi Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych, jako tzw. gwarant dżentelmeński, który będzie koordynował kontynuowanie udziału w projekcie osób, które już opuszczą ośrodek kuratorski. 

Poza tym Dyrektor sklepu sportowego Decathlon Słupsk – Pani Magdalena Drozd koordynuje przedsięwzięcia sportowe organizowane przez Decatholn, w których udział mogą wziąć nieletni z ośrodka kuratorskiego, a także wraz z grupą pracowników – wolontariuszy z Decathlon organizuje dni otwarte dla nieletnich w firmie w celu zapoznawania ich ze specyfiką pracy oraz szkoleniami w różnych obszarach pracy i sportów. 

Systematyczny trening mentalny jest prowadzony przez Pana Marcina Prusa (97 – krotnego Reprezentanta Polski w Siatkówce, MVP Mistrzostw Świata w Siatkówce w Bahrajnie, a także najlepszego siatkarza 25 – lecia Zaksy Kędzienyn – Koźle – wielokrotnego Mistrza Polski w siatkówce i ambasadora Szkolnych Ośrodków Siatkarskich), który prowadzi swoje działania w ośrodku kuratorskim w ramach realizacji zdań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów uzależnień w Słupsku. 

W celu „podążania” za osobami biorącymi udział w projekcie, nieletni są objęci badaniem dynamiki zmian planów życiowych, które jest realizowane przez dra Pawła Kozłowskiego – kierownika ośrodka i jednocześnie adiunkta w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Pierwszy etap projektu jest wykonywany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, którego ratownicy – instruktorzy prowadzą naukę pływania. Po tym etapie nieletni przystąpią do egzaminów na kartę pływacką. Następnie będą prowadzone dalsze działania szkoleniowe w celu uzyskania przez nieletnich uprawnień młodszych ratowników wodnych i kolejne. Celem jest także to, iż  w przyszłości, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, to oni będą szkolić młodsze osoby z ośrodka kuratorskiego. 

Działania resocjalizacyjne w oparciu o sporty wodne na obecnym etapie odbywają się w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku, dzięki czemu poza samą nauką pływania jest także czas na zabawę, rekreację oraz na rozmowy wychowawcze poza siedzibą ośrodka. Wszystko na poziomie dużej dynamiki, energii i nadziei na realizację konkretnych celów i planów życiowych.