Warszawskie obchody 100-lecia kurateli sądowej w Polsce

Warszawskie obchody 100-lecia kurateli sądowej w Polsce

5230

NIe tak dawno, bo w październiku, informowaliśmy o uroczystych obchodach 100-lecia kurateli sądowej w Polsce w wydaniu kuratorów sądowych okręgu warszawsko-praskiego. Koleżanki i koledzy z okręgu warszawskiego nie zamierzali długo pozostawać w tyle i dokładnie 6 grudnia zorganizowali również uroczyste obchody tego wspaniałego jubileuszu.

Poniżej prezentujemy informację z tego wydarzenia, przygotowaną przez Organizatorów.

W gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie w dniu 6 grudnia 2019 roku odbyły się uroczyste obchody 100 lecia kurateli sądowej w Polsce, zorganizowane pod honorowym patronatem Pani Joanny Bitner- Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Uroczystości poprowadziły  Pani Iwona Sobolewska- Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Pani Aneta Palewska- Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zaproszeni do udziału w powyższej uroczystości zostali: przedstawiciele  Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pani Beata Waś- Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pani Joanna Bitner- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,  Pan Sławomir Machnio- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Jarzy Kiper- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Dorota Ludwiniak- Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Anna Badelska- Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani  Beata Herman- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Państwo Prezesi Sądów Rejonowych okręgu warszawskiego, Pan dr hab. Jartosław Utrat Milecki,  Pani Anna Janus Dębska- Kurator Okręgowy Sądu  Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Pan Andrzej Martuszewicz- Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Rafał Trocha- były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli kuratorzy zawodowi oraz społeczni.

Podczas pierwszej części uroczystości swoje wystąpienia mieli: Pani Joanna Bitner- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Sławomir Machnio-Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, dr hab. Jarosław Utrat Milecki, Pan Andrzej Martuszewicz- Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty- były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pani Wioletta Włodyga- kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa przedstawiła historię kurateli sądowej w Polsce w latach  1919-2001. Referat dotyczący  współpracy  kuratora dla dorosłych z instytucjami wygłosiła Pani Joanna Wilkowska – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie. Natomiast  Pani Alina Prusinowska Marek- kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Grodzisku Mazowieckim przedstawiała prezentację na temat: Ewolucyjnej roli i pozycji kuratora  rodzinnego w zakresie współpracy z lokalnymi służbami na rzecz  osób objętych orzeczeniem sądu.

W drugiej części uroczystości Pani Anna Duch- kurator specjalista, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Piasecznie zaprezentowała  pracę Ośrodka.

Niezwykle ważnym akcentem były wyróżnienia i podziękowania dla zasłużonych kuratorów zawodowych oraz społecznych, złożone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Kuratora Okręgowego.  Wybrani kuratorzy sądowi otrzymali listy gratulacyjne, medale pamiątkowe oraz książki autorstwa naszej szanownej noblistki – Pani Olgi Tokarczuk. Uroczystość uświetnił skrzypcowy akompaniament muzyczny w wykonaniu kuratora zawodowego Pana Daniela Łazarskiego oraz występ dzieci z Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii przy ul. Brożka w Warszawie.

W trakcie powyższych obchodów zaprezentowano pracę plastyczną, tzw. kolaż, składający się z wizytówek kuratorów zawodowych okręgu warszawskiego. Praca została wykonana przez kuratora specjalistę-  Panią Angelikę Dreger z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia.