Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości

1646

Pismem datowanym na 29.11.2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskim, Adam Bodnar wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o służbie kuratorskiej, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu RP.

Jest to już drugie w tym roku wystąpienie, albowiem w styczniu 2019 roku RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedoskonałości przepisów regulujących postępowanie kuratorów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W szczególności w przypadku udziału w kontaktach rodziców (rodzica) z dzieckiem w obecności kuratora, o czym pisaliśmy tutaj.

W ocenie Rzecznika, zmiany w ramach proponowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, a dotyczące rozszerzenia obowiązków kuratorów sądowych obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem nie rozwiążą problemów, jakie napotykają kuratorzy sądowi przy wykonywaniu orzeczeń sądowych, a które z kolei przekładają się na dobro i bezpieczeństwo przede wszystkim małoletnich dzieci. Przy tej okazji Rzecznik Prawo Obywatelskich zwrócił także uwagę na niektóry zapisy projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej, budzące wątpliwości RPO.

Z pełną treścią wystąpienia Rzecznika można zapoznać się na stronie www.brpo.gov.pl