Informacja o wynagrodzeniach kuratorów sądowych.

Informacja o wynagrodzeniach kuratorów sądowych.

Poniżej prezentujemy informację Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów o wynagrodzeniach kuratorów sądowych w latach 2019-2020 wraz z odpowiedzią w tym zakresie, udzieloną przez Dyrektora Departamenty Budżetu i Efektywności Finansowej MInisterstwa Sprawiedliwości.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Delegaci i Eksperci Krajowej Rady Kuratorów,

W załączeniu uprzejmie przedstawiam informację uzyskaną przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą środków budżetowych dla grupy zawodowych kuratorów sądowych w 2020 roku. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów monitoruje kwestie związane z tegorocznym budżetem naszej grupy zawodowej, także poprzez uczestnictwo w komisjach sejmowych, które dotyczą tego zagadnienia.

16 stycznia 2020 roku w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, którego przedmiotem był budżet na 2020- w tym w części sądy powszechne, uczestniczyli Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Waldemar Saliński oraz Ekspert Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz. Kolega Andrzej Martuszewicz reprezentował także Krajową Radę Kuratorów podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, którego przedmiotem był projekt ustawy budżetowej.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania dla Kolegi Andrzeja Martuszewicza za pomoc i wsparcie udzielane Krajowej Radzie Kuratorów.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,
Grzegorz Kozera
– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów