II Podkarpacki Kongres Służb Mundurowych w Rzeszowie

II Podkarpacki Kongres Służb Mundurowych w Rzeszowie

Już po raz drugi w Rzeszowie odbędzie się Podkarpacki Kongres Służb Mundurowych, którego organizatorem jest dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Tym razem to dwudniowe wydarzenie planowane jest w dniach 16 i 17 marca w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestnicy Kongresu w tym roku będą obradować pod przewodnim tematem: Bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI w. Współdziałanie wojewody i służb mundurowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jak wynika z programu Kongresu, który na prośbę Organizatora udostępniamy poniżej, w drugim dniu tego wydarzenia, podczas III sesji plenarnej pt. Bezpieczeństwo penitencjarne – rola wojewody, postępowanie karne wykonawcze, współpraca międzyinstytucjonalna, wśród prelegentów, sporą grupę stanowią kuratorzy sądowi. Powodzenia!

Program II Podkarpackiego Kongresu Służb Mundurowych