Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów ws. koronawirusa

Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów ws. koronawirusa

Poniżej udostępniamy wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, p. dr Anny Dalkowskiej w sprawie wydania rekomendacji dotyczących zasad wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szanowna Pani Minister,

W załączeniu uprzejmie przesyłam wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów w sprawie wydania przez Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendacji w odniesieniu do wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na bezpieczeństwo kuratorów sądowych, a także osób poddanych ich oddziaływaniom, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Zwracam się także z uprzejmą prośbą o przekazanie Krajowej Radzie Kuratorów zwrotnej informacji na temat sposobu załatwienia tej sprawy.

Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady KuratorówWystąpienie Krajowej Rady Kuratorów ws. koronawirusa – tutaj