Apel OZZKS w sprawie osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych

Apel OZZKS w sprawie osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych

2851

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystosował apel w sprawie sytuacji osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, mając na uwadze ich bezpieczeństwo i dobro w czasie aktualnie ogłoszonej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzone konieczne ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji, w tym sądów – jak zauważają autorzy pisma – znaczne trudności mogą wystąpić w otrzymaniu pomocy postpenitencjarnej (szczególnie w formie świadczenia pieniężnego), udzielanej osobom uprawnionym przez kuratorów zawodowych. Dlatego też ważne jest, aby w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, w większym zakresie taka pomoc była udzielana przez Służbę Więzienną już w chwili zwalniania z jednostki penitencjartnej.

Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych, to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, bez własnego źródła dochodu i utrzymania, jak i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie praktycznie w większości sądów rejonowych w kraju przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów do niezbędnego minimum. Dotyczy się to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy, może na mocy decyzji kuratora zawodowego pobrać środki pomocowe właśnie w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy ww. formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności, a nawet uniemożliwić jej uzyskanie

Apel, który został przesłany do p. MInistra Michała Wójcika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz do wiadomości Dyrektora Generalnego Służby Więziennej udostępniamy poniżej.

Apel OZZKS ws. osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych – tutaj