Opinia KRK w sprawie nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19

Opinia KRK w sprawie nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19Na prośbę Przewodniczącego KRK, Grzegorza Kozery publikujemy stanowisko Krajowej Rady Kuratorów do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299), która w dniu 27 marca br. została przesłana do Sejmu RP, klubów poselskich i przedstawicieli MS.

W dniu 28.03. Sejm uchwalił tekst ustawy i zgodnie art. 52 regulaminu przesłał ją do Senatu RP (zobacz tutaj). W ramach uchwalonej na tym etapie procesu legislacyjnego ustawy, Sejm przyjął m.in. szereg nadzwyczajnych przepisów dla wymiaru sprawiedliwości (zobacz tutaj).