Komunikacja w czasach kryzysu

Komunikacja w czasach kryzysu

2685

Czas pandemii jest wyjątkowy. Bieżąca sytuacja mocno determinuje pracę kuratorów sądowych, którzy są służbą wykonującą zadania przede wszystkim w środowisku podopiecznych. Nie ma co ukrywać, nie byliśmy na to przygotowani. Wszystkie przepisy są tak skonstruowane, żeby wykorzystać nasz potencjał do pracy w terenie. Teraz musimy wykonywać je trochę inaczej. Kluczem do skuteczności naszych oddziaływań, bez względu jak ową skuteczność definiujemy, jest relacja. Przede wszystkim relacja z podopiecznymi. Trochę też relacja między nami – kuratorami, pracujemy przecież w zespołach. Budowanie dobrych relacji warunkowane jest jakością komunikacji. Ta jest procesem, w ramach którego tożsamość kurateli sądowej przekłada się na jej wizerunek. Stąd skuteczność procesu komunikowania determinuje wizerunek kurateli sądowej, a więc i realizowaną strategię tożsamości. W czasie kryzysu te kwestie jeszcze mocniej zyskują na znaczeniu.

Przygotowaliśmy broszury i plakaty, które adresowane są dla osób objętych oddziaływaniami kuratorów sądowych. Są one przygotowane w dwóch formatach: broszura 940×781 px (na potrzeby social mediów) i plakat A2 oraz w różnych kolorach (także czarno-białe do ekonomicznego druku). Jeśli ktokolwiek uzna je za użyteczne, zachęcamy do pobierania.

Udostępniamy je Wam na zasadach licencji CC BY-NC-ND 4.0, co oznacza, że możecie je swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie. Nie należy jedynie wykorzystywać utworów do celów komercyjnych. Przetwarzając lub tworząc na podstawie udostępnionych utworów, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści. Autorem opracowania graficznego jest Grzegorz Miśta. Tekst przygotowali Monika Kłonica i Grzegorz Miśta. Utwór jest przekazany Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych Frontis i ten podmiot należy wskazywać jako dysponenta praw autorskich.