Ustawa budżetowa ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. Kwota bazowa w górę

Ustawa budżetowa ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. Kwota bazowa w górę

6956

1 kwietnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Przypominamy, że jedną z konsekwencji wejścia w życia przepisów ustawy jest zmiana kwoty bazowej, której wysokość determinuje wysokość wynagrodzeń, dodatków terenowych i funkcyjnych oraz ryczałtów za wywiady środowiskowe oraz za udział kuratora przy kontaktach. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2020 r. z mocą od 1 stycznia 2020 r.

Art. 14 ustawy budżetowej na rok 2020 r. brzmi: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

W stosunku do roku 2019 kwota bazowa wzrosła o 115,02 zł.