Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 maja 2020r. odeszła nasza wyjątkowa Koleżanka Małgorzata Kopeć, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Kielcach. 

Małgosia pracowała jako kurator dla dorosłych prawie 25 lat; była Kierownikiem III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, kuratorem penitencjarnym, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

Małgosia była wyjątkową osobą, posiadała dar zjednywania ludzi. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, chętna do pracy, a także do zabawy. Była wulkanem pozytywnej energii, nie było dla Niej rzeczy niemożliwych. Będziemy Ją pamiętać jako radosną, życzliwą, ciepłą osobę i będzie nam Jej bardzo brakowało.

Kuratorzy okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach