Ostatnie dni zbiórki kuratorskiej na cele ochrony zdrowia

Ostatnie dni zbiórki kuratorskiej na cele ochrony zdrowia

1625

Tylko do 20 maja br. potrwa akcja Krajowej Rady Kuratorów podjęta w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE, której celem jest zebranie środków pieniężnych na zwiększenie bezpieczeństwa osób, które wykonując swe codzienne obowiązki zawodowe, w sposób szczególny, narażone są na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Inicjatywa wpisuje się w kontekst szerszego projektu „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, w który włączyła się między innymi Służba Więzienna. Skazani osadzeni w zakładach karnych szyją maseczki dla potrzeb pracowników służby zdrowia, a poszczególne zakłady karne przekazują je do przychodni, szpitali, domów pomocy społecznej.

Krajowa Rada Kuratorów zachęca do dołączenia do akcji licząc na to, że kuratorzy sądowi nie pozostaną obojętni.

Pomoc jest naprawdę potrzebna. Media każdego dnia donoszą o trudnej sytuacji placówek medycznych, a kilka dni temu podano informację o śmierci kolejnej pielęgniarki z powodu COVID-19.

Przypominamy numer subkonta Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, udostępnionego dla potrzeb prowadzonej akcji:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003

Organizatorzy proszą, aby w tytule przelewu podać: „Darowizna COVID-19. Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”.