Rekomendacje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Rekomendacje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

2198

Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy opracowane rekomendacje odnoszące się do stopniowego przywracania pracy zespołów kuratorskiej służby sądowej w zakresie powierzonych do wykonania zadań i obowiązków w okresie ograniczonego funkcjonowania sądów w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Część z proponowanych przez OZZKS rekomendacji została także zawarta w propozycjach dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli sądowej, przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów, w piśmie KRK 16/V/2020 z dnia 11 maja 2020r. Odnoszą się one do tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i  w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów sądowych.

Rekomendacje – pismo przewodnie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3