Wytyczne oraz zalecenia MS i GIS dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii...

Wytyczne oraz zalecenia MS i GIS dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

3216

W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. pod pozycją 875 (zob. tutaj) zostały opublikowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, których zadaniem jest bezpieczne „odmrażanie” pracy sądów.

Na kanwie tych przepisów Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rekomendowane rozwiązania, umożliwiające ustanowienie i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie stanu epidemii. Wydane zostały również wspólne wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce, które to dokumenty udostępniamy poniżej.

Pismo Podsekretarz Stanu ws. rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce