Spotkanie Prezydium KRK z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Spotkanie Prezydium KRK z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 25 maja 2020r. odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z panią dr Anną Dalkowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tematem spotkania było przywracanie funkcjonowania zespołów kuratorskich w kontekście wznowienia działalności sądów. Podczas spotkania została również poruszona kwestia wpisania rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2020r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się TUTAJ.